Maandelijks komen we een avond bij elkaar, afgezien van de zomervakantie. 

Meestal hebben we een specifiek thema, dat een of meerdere leden voorbereiden. Zoals specifieke verzorgings tips, bemesten, overwinteren of kleine bonsais (shohin of mame). Of we bespreken elkaars 'probleembomen' en werken aan onze eigen bomen.

Eens per jaar hebben we zogenaamde verenigingsbomen. We werken dan allemaal aan hetzelfde basismateriaal, zo hebben we de laatste jaren grotere essen en eiken vormgegeven. Ook hebben we allemaal een vlotstijl boom gecreëerd.

De bijeenkomsten zijn elke tweede donderdag van de maand in het wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, 6533 MA te Nijmegen, we starten om 19.30 uur. Mail ons even als je een keer wilt komen kijken.

De bijeenkomsten na de zomer van 2023 zijn 14 sept, 12 okt, 9 nov, 14 dec, 11 jan, 8 feb, 14 mrt, 11 april, 16 mei en 13 juni

 

Andere activiteiten zijn niet zo regelmatig, ze worden bepaald door interesse en beschikbare tijd van de leden. Denk aan gezamelijke bezoeken aan tentoonstellingen of kwekerijen en een groep heeft een eigen bonsaischaal geboetseerd.

 

In 2021 hebben we voor het eerst een introductiecursus bonsai gegeven, een soort kennismaking met bonsai.  In zes avonden zijn de hoofdthema's behandeld en nog belangrijker, iedereen heeft twee startbomen gekregen om daadwerklijk tijdens deze avonden aan de slag te gaan.  Ook in 2022 was er een cursus, deze was volgeboekt.  Of we weer een cursus gaan geven in 2023 hangt af van het aantal aanmeldingen. Meld je via een mailtje voor begin september aan. 

 

Activiteiten

Een verenigingsboom. We hebben allemaal van zo'n gekocht boompje een vlotstijl bonsai gemaakt en hopen dat we over vijf jaar net  zo'n resultaat als rechts te zien is,  bereikt  hebben.

Bonsaischaal boetseren onder leiding van een pottenbakker.

een avond waarop iedereen aan zijn eigen boom werkt  en we elkaar tips geven