Contactgegevens 

Bijeenkomsten

Wijkcentrum de Schakel te Nijmegen

Elke derde donderdag van de maand, start 19.30 uur.  Je bent welkom om eens te komen kijken.

secretaris
Els Sonnemans 

+31 612223250

bonsaiverenigingnijmegen@gmail.com 

         bankrekening NL93 INGB 0003 9665 19

           penningmeester Jos van Gelder