De thema's van komende bijeenkomsten:
 
- 13 februari  verpotten waaronder ook onze vlotstijl vereneningsbomen
 
- 12 maart     eiken vormen naar bonsai: kijken, schetsen en wellicht al knippen.
                     Iedereen heeft dan een eigen boom opgekweekt door Rinus
 
-  9 april:  prebonsai verder vorm geven, zoals vorig jaar met materiaal van Peter
 
- 14 mei;  werken aan eigen bomen